0312 439 09 06 info@onursal.av.tr

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde başlatılan soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin ihtilafların çözümü adına şüpheli/sanık ve müşteki/katılan müvekkillerimize savcılık, ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri nezdinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca müvekkillerin haklarını hukuki zeminde koruyarak trafik cezaları ve idari para cezalarının iptali için sulh ceza hakimliklerine yapılan itiraz başvuruları, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreçlerini takip etmekteyiz.

Ceza Hukuku