0312 439 09 06 info@onursal.av.tr

İcra & İflas Hukuku

Sözleşmeye, ilama, kambiyo senetlerine (Çek-Bono-Poliçe) dayanan icra takipleri ile ilamsız icra takiplerinin başlatılması, taşınır rehni, ipotek, nafaka alacağının tahsili, kira alacağının tahsili ve kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesi, çocuk teslimi, borca ve imzaya itiraz, icra takiplerine bağlı olarak açılan şikayet, itiraz, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, istirdat ve menfi tespit davaları gibi bu alana dahil olan her türlü dava ve işleri yürüterek müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İcra & İflas Hukuku