0312 439 09 06 info@onursal.av.tr

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, tutanak, savunma istemi, ihtarname ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin tazminat davaları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile asıl ücrete ilişkin alacak davaları, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebeplerle feshi halleri, iş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davaları ve işe iade davalarının açılarak gerek işçi gerekse de işveren müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku