0312 439 09 06 info@onursal.av.tr

Miras Hukuku

Vasiyetname düzenlemesi, veraset ilamı alınması, miras paylaşımı, mirasın reddi, mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi, saklı paylı mirasçıların tenkis davaları, mirastan mahrum bırakma davaları, mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları, ölüme bağlı tasarruflara ilişkin davalar ve muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı açılacak olan iptal davaları da dahil olmak üzere bu alana ilişkin her türlü dava ve işlerde müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Miras Hukuku